NAŠE STORITVE

Storitve podjetja ENERGO DESIGN, slonijo na številnih izkušnjah na področju izboljšanja energetske učinkovitosti, energetskih prenov stavb, implementacije obnovljivih virov energije, svetovalnih storitev in projektnega vodenja.

0 +
energetskih izkaznic

0 +
elaboratov za izdelavo korekturnih faktorjev lege in položaja stanovanj
0 +
projektov zmanjšanja priključne moči ogrevanja

Zakaj izbrati podjetje Energodesign

Kot neodvisno strokovno podjetje ne ponujamo proizvodov posameznih ponudnikov. Posledično zagotavljamo korektno svetovanje ter pravilne odločitve na področju energetske učinkovitosti.

Ponosni smo, da naše tehnološke rešitve ne zajemajo generičnih ukrepov, temveč upoštevamo tudi najmanjše značilnosti vsake stavbe, ki so ključne pri oblikovanju ustreznih tehnoloških rešitev.

Sodelovanje z uveljavljenimi strokovnjaki iz različnih strokovnih področij (strojništvo, elektrotehnika, arhitektura) kar nam omogoča, da zagotavljamo kvaliteto pri izvedbi energetskih rešitev.

Natančno ovrednotenje prihrankov (energije in stroškov) na podlagi izdelave tehnično-ekonomskih (cost-benefit) analiz.

NAŠ PROCES DELA

Bistvo dobrega sodelovanja je zadovoljstvo in korist. Z identifikacijo zahtev naročnika prevzamemo celotno odgovornost za ponujene rešitve ter izvedbo projektov v skladu z dogovorjenimi roki in pogodbenimi določili.

Planiranje

Ocenjevanje izvedljivosti projektov, določevanje prioritet in priprava ekspertnih mnenj. Identifikacija področij za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Raziskovanje in analiziranje

Izdelava tehnično-ekonomskih (cost-benefit) analiz za vrednotenje prihrankov energije in stroškov.

Izvedba projektov in predstavitev analiz

Vodenje projektov in

evaluacija rezultatov izvedenih ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti.

PRIDOBI PONUDBO    NAŠI PARTNERJI