• info@energodesign.si
0 +
let izkušenj
PETER BEVK

PETER BEVK, univ.dipl.ing.el.

Peter Bevk je strokovnjak na področjih energetskega pogodbeništva (EPC) in energetskih storitev. Specializiran je za vodenje projektov energetskih prenov stavb ožjega in širšega javnega sektorja (B2G) s finančnim mehanizmom energetskega pogodbeništva (zasebni partner + javni partner + EU kohezijski sklad). Je vodilni strokovnjak na področju racionalizacije rabe energije in stroškov v večstanovanjskih stavbah (prenova toplotnih postaj, zmanjšanje priključne moči ogrevanja, korekturni faktorji lege in položaja stanovanj). Prav tako je vodil številne študije izvedljivosti prenov stavb, izvedbe energetskih pregledov (v stanovanjskem sektorju ter industriji) in svetovalnih dejavnosti na področju pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev. Poleg opravljenega formalnega izobraževanja v tujini (Instituto Superior Tecnico, Lisbona) je dodatna strokovna znanja pridobil kot Evropski energetski manager – EUREM, Neodvisni strokovnjak za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic. Prav tako je pooblaščeni notranji presojevalec sistema vodenja kakovosti (ISO 9001:2015) in sistema ravnanja z okoljem (ISO 14001:2015).

Naslovnica izdelanega energetskega pregleda

Naša obljuba vam

Zavezani smo k popolni odgovornosti do izvedenih storitev ter izvedbo projektov v skladu z dogovorjenimi roki in zahtevami naročnika.

Obljuba 1

Odgovornost za tehnične rešitve ter izvedbo projektov v skladu z dogovorjenimi roki in pogodbenimi določili.

Obljuba 2

Načrtovanje aktivnosti in odgovornost za doseganje želenih stroškovnih ter energijskih prihrankov.

Plug in the power cord on power socket
X