• info@energodesign.si

PETER BEVK, univ.dipl.ing.el.

Peter Bevk je strokovnjak na področjih energetskega pogodbeništva (EPC), energetskih prenov in energetskega upravljanja.

 

Specializiran je za vodenje projektov energetskih prenov stavb ožjega in širšega javnega sektorja (B2G) s finančnim mehanizmom energetskega pogodbeništva (zasebni partner + javni partner + EU kohezijski sklad).

 

Kot strokovnjak na področju optimizacije rabe energije in zmanjšanja stroškov v večstanovanjskih stavbah (zmanjšanje priključne moči ogrevanja, izdelava korekturnih faktorjev lege in položaja stanovanj, prenova toplotnih postaj) je številne izkušnje pridobil tudi z izvedbo energetskih pregledov in energetskega upravljanja v industriji, storitvenem ter javnem sektorju. Aktiven je tudi na področju svetovalnih dejavnosti pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev.

 

Poleg opravljenega formalnega izobraževanja v tujini (Instituto Superior Tecnico, Lisbona-Portugalska, Axon Power&Control, Dungannon-Severna Irska) je dodatna strokovna znanja pridobil kot:

  • Evropski energetski manager – EUREM.
  • Neodvisni strokovnjak za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic.
  • Pooblaščeni notranji presojevalec sistema vodenja kakovosti (ISO 9001:2015) in sistema ravnanja z okoljem (ISO 14001:2015).
  • Leta 2022 je opravil dodatno izobraževanje za strokovnjaka za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi (skladno s SIST EN 16247-5).

Je avtor številnih strokovnih člankov iz področja energetskega pogodbeništva, energetskih prenov stavb, učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) ter upravljanja rabe z energijo (DSM).

 

V prostem času se ukvarja s sommelierstvom in je velik privrženec adrenalinskih športov (downhill longboarding, gorsko kolesarjenje).

PRIDOBLJENI STROKOVNI CERTIFIKATI